ابزار بردر سنگی کد 9

ابزار بردر سنگی کد 9

این ابزار برای قاب های سنگی میباشد که درون قاب ممکن است سنگ تزئینی باشد یا دور درب باشد. از این ابزار به عنوان قرنیز میتوان استفاده کرد.

سنگ مناسب این کار سنگ های تراورتن و مرمریت میباشد