قرنیز سنگی کد 10

قرنیز سنگی کد 10

طراحی و تولید انواع قرنیز سنگی

سنگ های مناسب قرنیز : انواع تراورتن ، انواع مرمریت و سنگ های چینی میباشد