پایه سنگی کد 6

پایه سنگی کد 6

پایه سنگی مناسب برای زیر گلدان / زیر گوی سنگی / قرار دادن چراغ و…

از این نوع پایه در سایز بزرگتر به عنوان ستون نیز میشود استفاده کرد

قابل اجرا بر روی سنگ های تراورتن و دهبید