پای ستون سنگی کد 8

پای ستون سنگی کد 8

تراش انواع پای ستون گرد در ابعاد و اندازه های مختلف

مناسب برای فاضای بزرگ و پذیرایی و نمای بیرون ساختمان

قابل اجرا بر روی کلیه سنگ های ساختمانی

سنگ نمونه اجرا : سنگ چینی سفید